האתיקה של השיח בוויקיפדיה : דיון במושג הנייטרליות באנציקלופדיה שיתופית.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

עבודת תזה לתואר שני בהצטיינות !

L'Ethique du discours dans Wikipédia: la question de la neutralité dans une encyclopédie participative.

האתיקה של השיח בויקיפדיה: דיון במושג הנייטרליות באנציקלופדיה שיתופית