דר' סילביה אדלר: השמטות אנליטיות, סינטטיות וכוזבות בצרפתית המודרנית מתאריך 8.5.2012.