פתיחת שנת הלימודים תשע"ד - בשעה טובה ומוצלחת

13/10/2013 - 08:00 - 22:00