יום פתוח לתארים גבוהים

01/05/2014 - 09:00 - 16:00

היום הפתוח ייערך במזכירות המחלקה (בניין 1004, חדר 306 , קמפוס צפוני) בשעות 9:00 - 16:00. ביה"ס ללימודים מתקדמים יארגן אירוע מרכזי של הרצאות קצרות בסגנון "טד". ההרצאות יינתנו ע"י סטודנטים לתארים מתקדמים.