יום פתוח לכל התארים

02/05/2014 - 09:00 - 13:00

על המיקום המדוייק נודיע בהקדם.