פרופסור מן המניין

פרופ' גליה ינושבסקי

טלפון
פקס
03-7384101
דוא"ל
Galia.Yanoshevsky@biu.ac.il
משרד
בניין לשפות (קורט) 1004 חדר 404 בקמפוס הצפוני
תחומי עניין

חקר  השיח, רטוריקה, רטוריקה וארגומנטציה חזותית, ספרות צרפתית, ספרות צרפתית של המאה ה-20 וה-21, ספרות צרפתית עכשווית, מדריכי תיירות, אלבומי תמונות, לימודי תיירות

שעות קבלה
לפי תיאום מראש דרך מזכירות המחלקה
  קורות חיים

  I specialize in both French literature and Discourse Analysis. I was initially interested in the New Novel in France (le Nouveau Roman), to which I devoted a book (Les discours du Nouveau Roman: Essais, Entretiens, Débats [The discourses of the New Novel: Essays, Interviews, Debates], Septentrion 2006), as well as numerous articles on the theoretical writings of Nathalie Sarraute (Revue des sciences humaines, 273 (1), 2004) and of Alain Robbe-Grillet (Études littéraires, Automne 2005).

  My interest in the relationship between the press and twentieth century literature resulted in an essay on the literary interview (L’entretien littéraire. L’Anatomie d’un genre [The Literary Interview. The Anatomy of a Genre] (Classiques Garnier, 2018). My focus on the genres of discourse and Rhetoric has led me to conduct some research on the question of the audience in the press and in websites of political leaders (for my publications, see link). In recent years, I have been working on multimodal discourse involving combinations of texts and images. My latest research (2016-2019, ISF grant, 2020 ISF workshop grant) focuses on representations of Israel in tourist guidebooks and photo albums. Since I believe that the researcher is committed to give back to society, I have published the results of this research in the form of an exhibition (https://israelsbiu.wixsite.com/israelshe).

  I am currently working on a digital humanities project involving a data base of the material collected during my ISF project. The idea behind this project is to create an online archive of the materials collected during the project and to build a free access online database that will include, in addition to private collections, a link to national collections and ephemera. The data base will enable comparisons and cross-referencing of textual, visual and material information, in order to recreate the images of the State of Israel in the various periods of its existence. The multilayered information it will contain will be accessed and used by scholars in the various disciplines of the Humanities and Social Sciences (Archeology, Literature, History, Tourism, Anthropology).

  In 2014-2016, I co-piloted (with Prof. Silvia Adler), a community engagement project (financed by the Council for Higher Education) for the improvement of French language skills through work with French Speaking elderly (https://afls.net/cahiers/21.1/Cahiers_21(1)_2-Adler_&_Yanoshevsky_2017…).   

  I have thirty years of teaching experience in Tel-Aviv University, Sapir Academic college and Bar-Ilan University, in both French and Communication Departments. For courses taught, cf. link.

  I was invited professor and lecturer to several universities abroad, amongst which:  Université Franche-Comté (Sept.-Déc. 2017 bourse régionale Bourgogne Franche-Comté mobilité entrante de professeur invité), Sorbonne Universités, CELSA_GRIPIC école du journalism (Dec. 2017), Université de Pau et des pays de l’Adour, UFR LLSHS (Nov. 2017), Sherbrooke University, Canada, centre de recherche GRELQ (Oct. 2019), McGill University, Canada, French Departement (Oct. 2019), Pisa University, Department of Philology, Literature and Linguistics (Nov. 2019)

   In 2013 I was awarded Chevalier dans l'ordre des palmes académiques.

  מחקר

  MAIN RESEARCH INTERESTS

  1. Discourse analysis with special interest in genres: media genres (old and new media), hybrid genres
  2. Rhetoric and argumentation
  • Visual argumentation
  • Non-persuasive genres
  • Multimodal discourse: visual and textual compounds in old and new media
  1. The circulation and repetition of texts and images across genres in literary contexts and in the context of national identity construction.
  2. Literature – para-literary genres, scam studies, genres at the cross-section of media and literature
  3. Twentieth-Twenty-first century literature in France
  • The New Novel in France, especially their theoretical writing and reception (Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Roland Barthes)
  • Author portraits (the sociology of literature)
  • The interview, literary debates
  • Transmedial literature (from page to stage)
  • Life stories (of immigrants)
  1. Tourism discourse: Constructing national identities through guidebooks and photobooks, national identity, nation branding

  RESEARCH PROJECTS, COLLABORATIONS, AND GRANTS

  2019-2020    ISF (Israel Science Foundation) International Workshop Grant, PI
  The discourses and materialities of Tourism

  2016-2019    ISF Personal Grant, PI
  Representations of Israel in French-Language Travel Guidebooks from 1948 to the Present Day

  2018-2021    FWO (Flanders, Belgium Science Foundation), with David Martens (PI), KU-Leuven, Jean-Pierre Montier Rennes-2, François Valloton, Lausanne
  The construction of countries: the collections of phototextual "Portraits de pays" (1950-1980)

  2015-2016    Vatat-Malag (Council for Higher Education, Israel), with Prof. Silvia Adler
  Social engagement project on "Life Stories of Immigrants from French Speaking countries"

  2014-2015    Vatat-Malag (Council for Higher Education, Israel)
  Social engagement project on "Life Stories of Immigrants from French Speaking countries"

  2013-2016    FWO (Belgium) with David Martens, KU-Leuven (PI), René Audet (U. Laval, Canada), Jérôme Meizoz (U. Lausanne) et Dominique Maingueneau (Paris-3 Sorbonne).
  Literature as Cultural Heritage

  SUPERVISION

  I am committed to the supervision graduate students, both M.A. and Ph.D. on various topics in French literature and culture, communication studies and discourse analysis.

  Post-Doc

  2016-2020 – Dr Maya Michaeli, Les relations France-Israël tel qu’elles se déploient dans les guides touristiques de langue française.

  2019-2022 – Dr Tal Sela, Pilgrimage to Israel from French Speaking Countries in West Africa

  Ph.D

  2021 - Élodie Raulet – La table et la cuisine israélienne – une histoire de transmission – in preparation

  2021 - Charmian Lezmy – in preparation

  2016-2021 – Maxim Lengo, Image Repair Using Online Social-Media: The Case Study of Prime Minister Benjamin Netanyahu's Affairs

  2014-2020 – Moran Pollack, Building Identity in a Computer Mediated Environment: Image Construction on Dating Sites, Social Networks, and Virtual Games

  2008-2013 – Valeria Pery-Borissov, Dire l’exil. Genre discursif et image de soi dans l’œuvre de Nancy Huston et Andreï Makine (w/ Roselyne Koren).

  Master (M.A.)

  2021-2022 – Yael Harmelin, L'imaginaire du patrimoine juif médiéval en France dans les discours touristiques destinés aux voyageurs israéliens : Analyse de supports touristiques des régions Provence et Alsace

  2018-2019 – Pnina Bendavid Azran, L'Aliyah de France : Aliyah ou immigration ? Éléments d'intégration. Le cas de figure des retraités français d'Ashdod 2006-2016 (w/Silvia Adler)

  2018-2019 – Tslil Rasooly, Creating a Cohesive Community through Religion Classes. A Case study of Rabbi Naouri’s Classes for Women

  2017-2018 – Inbal Vaknin, Stories of ‘Aliyah’: Linguistic, Narrative, and Rhetorical Traces of Immigration Experience in North African Senior Immigrants' Discourse (w/Silvia Adler_

  2015-2017 – Lévanah Aflalo, Être Juif entre la France et Israël : l’expérience personnelle comme reflet de la cristallisation identitaire.

  2014-2015- Tal Tavyumi. Visual Arguments in Minority Groups' Protests and their Media Coverage in Israel 2006-2012

  2013-2014 - Gaëlle Aïnouz, Témoignage du vécu : Ecrire le quotidien dans les camps de transit en France 1941-1945. Analyse de la correspondance des internés

  2012-2013 - Sandra Las, La notion de belgitude dans le cinéma belge des années 1990 : le cas de Jaco Van Dormael, Jan Bucquoy et Luc et Jean-Pierre Dardenne

  קורסים

  COURSES TAUGHT/TEACING EXPERIENCE 

  Undergraduate:

  I have taught numerous classes – elective courses and seminars (beginners and advanced) -  on the following subjects:

  1. French culture
  • Introduction to French culture and literature
  • Life stories (related to community engagement project)
  • The literary interview
  • Escape room
  • National identity and tourism discourse
  1. Discourse analysis and Rhetoric
  • Academic writing, textual analysis methods, guided reading
  • Introduction to Rhetoric
  • Introduction to Discourse Analysis and Argumentation
  • Visual arguments, multimodal discourse
  • Tourism discourse
  1. Literature (20-21st century)

  Various literary courses: New Novel, Specific authors (Nathalie Sarraute and Alain Robbe-Grillet), Ultra-contemporary literature, the literary interview, Avant-Garde manifestos, polemics in literature, the relationship between media and literature (transmedial authors), award winning novels, introduction the literary theory, writing in the first-person, the detective novel in France

  Graduate:

  Our Master and Ph.D students take classes in the undergraduate program. However, they are also entitled to tutorials related to their respective dissertations, which I have done on numerous subjects such as writing in the first person, testimony, framing in the media, image building (in literature, old and new media), the construction of national identity, intercultural relations in literature, immigrant literature, identity construction in an intercultural/migratory context, media genres, visual arguments, multimodal discourse, tourism discourse.

  פרסומים

  BOOKS (as author)

  1. 2006 Les discours du Nouveau Roman. Lille : Presses universitaires du Septentrion, 336 pages.
  2. 2018 L'entretien littéraire, anatomie d'un genre. Paris : Classiques Garnier, 250 pages.

  BOOKS (as editor)

  1. 2018 Yanoshevsky, Galia (Ed.), Éthique du discours et responsabilité. Mélanges offerts à Roselyne Koren. Limoges: Lambert-Lucas, 233 pages.

  CHAPTERS IN BOOKS

  1. 2021 Yanoshevsky, Galia, "Circulation, critique et patrimonialisation des photographies.  Le cas de figure de Beno Rothenberg", Magali Nachtergael and Charlotte Foucher Zarmanian (Eds.), Circulation, critique et patrimonialisation des photographies., (pp. 223-239). Rennes: PUR. [in French]
  2. 2021 Adler, Silvia and Galia Yanoshevsky, "Chroniques de bande dessinée en tant qu'articles d'opinion: le cas de Rishoumon d’Ilana Zeffren". In Alexis Lévrier and Guillaume Pinson (Eds.), Des colonnes et des cases. Presse et bande dessinée, une histoire sans fin, (pp. 297-312) Paris : Les Impressions nouvelles. [in French]
  3. 2020 Yanoshevsky, Galia, "Potentiel et actualisation du branding dans l'entretien littéraire : le cas d'Amos Oz". In Marie-Eve Thérenty and Adeline Wrona (Eds.), L'écrivain comme marque, (pp. 187-202) Paris: Sorbonne Universités Presse. [in French]
  4. 2020 Yanoshevsky, Galia, "L’identité de l’Un dans le regard de l’Autre: Israël dans les guides touristiques et la question du locuteur collectif". In Paola Paissa and Roselyne Koren (Eds.), Du singulier au collectif : contruction(s) discursive(s) des identités collectives dans les débats publics, (pp. 129-147). Limoges: Lambert-Lucas. [in French]
  5. 2018 Yanoshevsky, Galia, "Répétition et responsabilisation: le cas des lettres d’arnaque". In Galia Yanoshevsky (Ed.), Éthique du discours et responsabilité. Mélanges offerts à Roselyne Koren, (pp. 183-203). Limoges: Lambert-Lucas. [in French)
  6. 2018 Adler, Silvia and Galia Yanoshevsky, "Center and Periphery in Ilana Zeffren’s Autobiographical Graphic Novel Pink Story (2005)". In Ruth Amar and Françoise Saquer Sabin (Eds.), The Representation of the Relationship between Center and Periphery in the Contemporary Novel, (pp. 95-108). Cambridge: CSP. [in English]
  7. 2017 Yanoshevsky, Galia, "Portrait du pays en jeune état : L'Encyclopédie d'Israël en images 1950-1952". In Anne Reverseau (Ed.), Portraits de pays illustrés. Un genre phototextuel, (pp. 179-204).  Paris: Garnier, coll. Lettres modernes Minard. [in French]
  8. 2020 "Potentiel et actualisation du branding dans l'entretien littéraire: le cas d'Amos Oz". In Adeline Wrona and Marie-Eve Thérenty (Eds.), pp. 199-210. Paris: Université Sorbonne Presses. [in French]
  9. 2017 "Le photobook comme guide touristique : le cas d'À travers Israël (1950-1951)". In Rachele Raus, Gloria Cappelli Carolina Flinz (Eds.), Le guide touristique: lieu de rencontre entre lexique  et images du patrimoine culturel, Vol. II, pp. 157-186. Firenze : University Press. [in French]
  10. 2016 "Portrait du pays en jeune état: Les albums d'Israël d'Isaiah Klinov 1950-1952". In  Reverseau, Anne (Ed.), Portraits de pays illustrés, un genre photo-textuel?, pp. 179-204. Caen: Lettres Modernes Minard. [in French]
  11. 2012 "Sans prétexte, le paratexte : la dimension argumentative du discours et l'entretien littéraire". In Nadine Kuperty-Tzur (Ed.), Mélanges offerts à Ruth Amossy, pp. 33-51. Leuven: Peeters. [in French]
  12. 2012 "Entretien avec Ruth Amossy". In Nadine Kuperty-Tzur (Ed.), Mélanges offerts à Ruth Amossy, pp. 171-182. Leuven: Peeters. [in French]
  13.     2010 "Alain Robbe-Grillet et la parole (vive): Entretiens et oralité". In Chrisitan Milat et Roger-Michel Allemand (Eds.), Alain Robbe-Grillet : balises pour le XXIe siècle, pp. 66-75. Ottawa/Paris:Presses de l’Université d’Ottawa et les Presses Sorbonne Nouvelle. [in French]  
  14. 2009 "La dimension argumentative de l'entretien d'auteur". In Vahram Atayan and Daniela Pirazzini (Eds.), Argumentation: théorie-langue-discours. Actes de la section Argumentation du XXX Congrès des Roumanistes Allemands, Vienne, septembre 2007. pp. 363-378. Frankfurt: Peter Lang. [in French]
  15. 2003 “La microsociologie du champ littéraire : pour une analyse du discours de la table ronde”. In Ruth Amossy and Dominique Maingueneau (Eds.), L’analyse du discours dans les études littéraires, pp. 161-173. Toulouse: P.U.M. [in French]
  16. 2002 “L’écriture polyphonique de l’essai littéraire". In Ruth Amossy (Ed.), Pragmatique et analyse des textes, pp. 121-152. Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press.  [in French]

   

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  1. 2022 Yanoshevsky, Galia, “A Nation among Nations or Portrait of a (Normal) Country – Peter Merom’s Israel Photography Annual 1963-1970”, PhotoResearcher no. 39, Photobooks as Propaganda, October 2022, pp. 66-87.
  2. 2022 Yanoshevsky, Galia, “From Page to Stage: Mounting an exhibition of the Portraits of Israel”. In Catalina Fara (Ed.), Israels, Portraits of Israel in Tourist Guidebooks and Photo Albums, Ramat-Gan, Bar-Ilan University and MDRN, KU-Leuven. January 2022, pp. 33-54. [in English]
  3. 2022 Adler, Silvia and Galia Yanoshevsky, “Learning and Practicing French Through Interaction with the Elderly: A Community Project”, The French Review 95.4, May 2022, pp. 143-161. [in English]
  4. 2021 Yanoshevsky, Galia, “'I must first apologise'. Advance-fee scam letters as manifestos”, Evangelos Chrysagis and Panos Kompatsiaris (eds.), Culture, Theory, and Critique. published online December 2021. https://doi.org/10.1080/14735784.2021.2012705
  5. 2021 Yanoshevsky, Galia, « Introduction : les discours du tourisme, un objet privilégié pour l’analyse du discours », in Galia Yanoshevsky (ed.), Argumentation et Analyse du Discours, 27, October 2021, http://journals.openedition.org/aad/5425DOI : https://doi.org/10.4000/aad.5425
  6. 2021 Reverseau, Anne and Galia Yanoshevsky, "Les ‘lieux dans la mémoire’. Clichés et reprise photographique des images de pays", Anne Reverseau and Galia Yanoshevsky (eds.), "Images of a country: Iconographic Circulation and National Identities", Image & Narrative, (22) 2, June, pp. 1-8. [in French]
  7. 2021 Yanoshevsky, Galia and Maya Michaeli, "On Recurring Images and Nation Branding: the Case of Israel’s Albums and Tourist Guidebooks, Image & Narrative, (22)2, June, pp. 83-107. [in English]
  8. 2021 Lengo, Maxim and Galia Yanoshevsky, "Polyphony and Silencing in the Israeli Government’s Statements during the Coronavirus Crisis", Irit Kupferberg and Ayelet Kohn (Eds.), “Voice and Silencing in Israeli Society”, Safa ve Hevra, 41 (1), pp. 336-354. [in Hebrew]
  9. 2019 Yanoshevsky, Galia, "Sérialité vs singularité dans les monographies illustrées « qui êtes-vous ? » et « Les contemporains »", David Martens and Galia Yanoshevsky (Eds.), "L’image de l’Ecrivain dans les collections de monographies illustrées", Nottingham French Studies (58)3, Winter, pp. 299-313. [in French]  
  10. 2019 Martens, David and Galia Yanoshevsky, "Singularités sérielles : L’image des auteurs dans les collections de monographies illustrées de poche", L’image de l’Ecrivain dans les collections de monographies illustrées, Nottingham French Studies (58)3, Winter, pp. 263-272. [in French]
  11. 2018 “The Interviewer Speaks Back. Turning the Tables of the Literary Interview in Contemporary French Novels”, Biography  (41) 2, Spring, pp. 287-309. [in English]
  12. 2018 “L’entretien littéraire dans Bruits de pages. Veinstein avant Veinstein”, L’entretien d’écrivain à la radio (France, 1960-1985), 8,  http://komodo21.fr/lentretien-litteraire-bruits-de-pages-veinstein-veinstein/, 18 pages. (in French]
  13. 2017 Adler, Silvia and Galia Yanoshevsky, "Documentation and Conservation of Life Stories of French Speaking Elderly in Retirement Homes and in the Community", Cahiers de l'AFLS, (21)1. 24 pages. [in English]
  14. 2016 "The Literariness of the Author Interview", Poetics Today, (37) 1, March, pp. 181-213. [in English]
  15. 2016 "O auditório heterogêneo e a construção de uma nação por meio do álbum de fotografias Fêtes en Israël, 1951" (Trad. Maria Helena Cruz Pistori), EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, Ilhéus, May, pp. 75-91.  http://www.uesc.br/revistas/eidea/ [in Portugese]
  16. 2014 " L'entretien littéraire: un objet  privilégié pour l'AD ?", Argumentation et analyse du discours, 12, Avril., online journal (Editor of the special issue) 15 pages. http://aad.revues.org/1726 [in French]
  17. 2011 "L'imposture comme posture : Sayed Kashua chroniqueur et romancier", Interférences littéraires/Literaire interferenties, nouvelle série, 6 "Postures journalistiques et littéraires, Laurence Van Nujis (ed.), May, pp. 151-168.  http://www.interferenceslitteraires.be/node/129 [in French]
  18. 2010 "La critique littéraire et les romans de Robbe-Grillet : Le cas de Roland Barthes et de Bruce Morrissette", Roman 20-50, hors-série 6, September, "Alain Robbe-Grillet, pp. 67-82. [in French]
  19. 2010 "Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les internautes: le cas de Facebook après les élections présidentielles en France", Argumentation et Analyse du Discours, 5. 14 pages. http://aad.revues.org/index1008.html [in French]
  20. 2010 "Building a Trustful Audience in Scam Letters", Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation, June 29-July 2 2010, Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell (Eds.), Sic/Sat (on CD). [in English]
  21. 2010 "How Authors Justify their Participation in Interviews", with Valeria Pery Borissov, Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation, Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell (Eds.), Sic/Sat, 2011 (on CD). [in English]
  22. 2009 "Perelman's Audience Revisited in Presidential Campaign Discourse on the Internet", Argumentation, August (23)3, pp. 409-419. [in English]
  23. 2009 “Introduction”, with Ruth Amossy and Roselyne Koren, Argumentation, August 23:3, pp. 293-300. [in English]
  24. 2009 "L'usage des vidéo-blogs dans la campagne présidentielle de 2007: Vers une image plurigérée des candidats," Mots, 89, March, pp. 57-68. [in French]      
  25. 2009 "Three decades of Writing on Manifesto: the Making of a Genre," Poetics Today Summer, 30, pp. 257-286. [in English]
  26. 2009 "The Literary Manifesto and Related Notions: A Selected Annotated Bibliography," Poetics Today, Summer, 30, pp.287-315. [in English]
  27. 2009 "The Possibility and Actuality of Image Events: Framing Image Events in the Press and on the Internet," Enculturation: A Journal of Rhetoric, Writing, and Culture, Joseph Wilferth and Kevin DeLuca (Eds.), Enculturation 6.2. 25 pages. http://enculturation.gmu.edu/6.2/yanoshevsky [in English]
  28. 2007 “Principes de Lecture de la Une : informer, confirmer, former”, Questions de Communication, 11, pp. 413-436.
  29. 2005 “De l’Ére du soupçon à Pour un Nouveau Roman: De la rhétorique des profondeurs à la rhétorique des surfaces,” Etudes Littéraires, Automne, pp. 67-80. [in French]
  30. 2004 “La polémique journalistique et l’(im)partialité du tiers,” Recherches en communication :"Où est passée la polémique ? Journalisme et paroles d'affrontement," 20, pp. 51-63. [in French]
  31. 2004 “L'entretien d'écrivain et la co-construction d'une image de soi: le cas de Nathalie Sarraute”, Revue des sciences humaines, (273) 1, pp. 131-148. [in French]
  32. 2004 “Rapporter son propre discours ou la reprise comme stratégie argumentative: Pour un nouveau roman d’Alain Robbe-Grillet”, Le discours rapporté dans tous ses états: Questions de frontières, Refereed Proceedings of Ci-dit Conference (Paris : L’Harmattan), 2001,  pp. 173-182. [in French]
  33. 2003 “The Significance of Rewriting or Pour un Nouveau Roman as the Manifesto of the Nouveau Roman”, Journal of Romance Studies, (3)3, Winter, pp. 43-54. [in English]

   

  BOOKS REVIEWS IN REFEREED JOURNALS

  1. 2016 "L'intervieweur, l'interviewé, son éditeur et son intervieweur: Enquête sur les entretiens littéraires", on David Martens and Christophe Meurée (Eds.), Secrets d'écrivains. Enquête sur les entretiens littéraires, Paris: Les Impressions Nouvelles, 2014, 284 p. Acta Fabula, 15 November, (16) 7, 14 pages,   http://www.fabula.org/acta/document9571.php [in French]
  2. 2013 “Zohar Livnat, Dialogue, Science and Academic Writing, Amsterdam: John Benjamins” (coll. Dialogue Studies), 13, 2012, 216 p. Argumentation et Analyse du discours, 11. 12 pages. http://aad.revues.org/1555 [in French]
  3. 2011 “Raphaël Micheli, L'émotion argumentée. L'abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français. Paris : Cerf, 2010, 496 pages”, Corpus,  10,  pp. 299-305. [in French]
  4. 2006 “Marianne Doury and Sophie Moirand (Eds.), L’argumentation aujourd’hui: Positions théoriques en confrontation.  Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, 200 pages.”, Poetics Today, (27)4, Winter, pp. 723-726. [in English]
  באמצעי התקשורת

  ISRAELS - Portraits of Israel in tourist guidebooks and photo albums 2020 - Exhibition

  https://israelsbiu.wixsite.com/israelshe

   

  פוסטר.jpg

  Chris Marker, Israel Petite Planete Collection, 1964

   פרופ' סלביה אדלר ופרופ' גליה ינושבסקי משוחחות על לימודים לתואר שני ולתואר ראשון במחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר אילן (youtube)

  תאריך עדכון אחרון : 22/11/2023