דר' לורלין יהודה

תואר
Ph.D
נושא המחקר

דואליות הזהות בשירה היהודית-צרפתית של אנדרה ספיר, הנרי פרנק ואלבר כהן.

במהלך שני העשורים הראשונים של המאה ה-20, מופיע סוג חדש של שירה יהודית בשפה הצרפתית. שירה זו דינמית ועוצמתית, והיא מביעה הן נאמנות מוחלטת לעם היהודי, והן אמונה עמוקה בערכי הרפובליקה, התרבות והשפה הצרפתית.

נושא המחקר בו בחרתי לעסוק תחום בין סיום פרשת דרייפוס לבין תחילתה של התקופה המכונה "הרנסנס היהודי" המתחיל בשנות ה-20 המוקדמות. המחקר מתמקד ביצירה הפואטית של שלושת המשוררים אנדרה ספיר, הנרי פרנק ואלבר כהן, הנחשבים לסנוניות של תקופת התחדשות הזהות היהודית. משוררים אלו חיים בזהות כפולה, הנובעת מצד אחד מהיותם יהודים, ומצד שני, כתוצאה מהאמנציפציה וקבלת זכויות אזרח, מהיותם צרפתים, כאשר כתיבתם הינה בצרפתית. דואליות זו מביאה אותם להתמודדות עם שאלות נוקבות בקשר למשמעותה של יהדותם.

בהתחשב ברקע הסוציו-היסטורי, מחקרי עוסק בעיקר בדרך בה המשוררים מתמודדים, ואף נלחמים, עם שאלת הזהות, כאשר הכתיבה הפואטית הינה ביטוי לדילמה הנחקרת. 

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022