ענת דוברת

תואר
M.A
נושא המחקר
פמיניזם וסימבוליקה מגדרית ב"בסטייר החצרוני" לרישאר דה פורניבל וב"תשובה" האנונימית

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2017