דר' מאיה מיכאלי

תואר
Post-Doctorat
נושא המחקר
יחסי צרפת ישראל כפי שמשתקפים במדריכי תיירות לישראל בשפה הצרפתית.

תחומי עניין נוספים - ספרות, מרגריט דיראס, קולנוע, נובו רומאן, עדות, זיכרון, מגדר, היסטוריה צרפתית.

תאריך עדכון אחרון : 05/11/2019