בן שושן אסתי

תואר
M.A
נושא המחקר

ספרי קומיקס לילדים על דמויות התנאים ככלי חינוכי

מנחות פרופ' סלביה אדלר (תרבות צרפת) וד"ר הילדה ניסימי (המחלקה להיסטוריה ) 

תאריך עדכון אחרון : 10/12/2020