מושג ה"בלגיות" בקולנוע הבלגי בן זמננו: המקרה של ון דרמל בוקואה והאחים דארדן.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

קיבלה את התואר "מסטר" בחודש יוני 2014.