"לדבר את הגלות: סופרים כותבים בצרפתית מבטאים את מושג הגלות בכתביהם. מקרה הבוחן של ננסי יוסטון ואנדריי מאקי"