המחול החברתי והמחול המכושף בספרות הצרפתית של המאה ה-13

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

מנחה משותפת: פרופ' מרים גרילסאמר.

סיימה בהצטיינות.