תכתובות ממחנות המעבר בצרפת במלחמת העולם השנייה בצרפת.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

הצעת עבודת המ.א. של גב' גאל איינוז בנושא "עדות חיה: כתיבת היום-יום במחנות מעבר בצרפת, ניתוח מכתבי אסירים" זכתה בפרס יד ושם לעבודות מחקר לתואר שני לשנת 2014. העבודה נכתבת בהנחיית ד"ר גליה ינושבסקי

Le projet de recherche de Master de Mme Gaëlle Ainouze, intitulé "Témoignage du vécu : Ecrire le quotidien dans les camps de transit en France. Analyse de la correspondance des déportés" a obtenu le prix de Yad Vashem 2014 pour des travaux de recherche. Sous la direction de Dr Galia Yanoshevsky 

קיבלה את הדיפלומה בטקס שהתקיים בחודש יולי 2015 בציון"בהצטיינות".