ענבל וקנין

ענבל וקנין
תואר: 
דוא"ל: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

כותרתסיפורי עלייה של מהגרים בגיל הזהב מתפוצת צפון אפריקה: עקבות לשוניים, נרטיביים ורטוריים בשיח

העבודה עוסקת בהשפעתם של החוויות הקשורות בעלייה על האופן בו מספרים העולים את סיפור העלייה שלהם. מתוך הנחת העבודה כי לגורמים המשפיעים על העלייה יהיו עקבות בשיח, יתבצע ניתוח דבריהם של העולים תוך התייחסות לשלושה היבטים בנרטיבים האישיים של העולים ובהם: היבטים לשוניים, נרטיביים ורטוריים. הבאת דברי העולים תתבצע במסגרת מפגש ראשון ברגע העלייה בשדה התעופה, על ידי שאלון. ובמפגש שני בביתם, בו יערך ריאיון נרטיבי כשלושה חודשים לאחר העלייה.