בן דוד עזרן פנינה

בן דוד עזרן פנינה
תואר: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

עבודתי תדון בעלייה מצרפת לישראל בעשור האחרון 2006- 2016 . בתוקף תפקידי בעבודה (אחראית עליה מצרפת בעיריית אשדוד), אני באה בקשר יומיומי עם קהילה זו. לאור ההאטה שחלה בשנה האחרונה בעליה מצרפת, אבקש לבחון האם וכיצד משתלבים העולים הצרפתית בישראל.