פיטרנלה ספרויטנבורג אברהמי

פיטרנלה ספרויטנבורג אברהמי
תואר: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

שלוש הדתות המונותיאיסטיות האברהמיות, היהדות, הנצרות והאסלאם, עם תרבויותיהן הצמודות, נפגשות ומתנגשות בתקופת מסעות הצלב (המאות 11-13) בארץ הקודש ובאירופה. אני מציעה לחקור מבחר טקסטים ספרותיים, דתיים ופולמוסיים של שלוש התרבויות, כמו-כן סיפורי מסע וצליינות של התקופה, כדי לנסות להבין את השתלשלות היחסים הסבוכים בין הענפי המשפחה האברהמית והתפתחות נרטיביהם האינדיבידואליים.