צליל רסולי

תואר
M.A
נושא המחקר
השתקפות זהות קבוצתית של עולות צרפתיות בגיל השלישי בקבוצת לימוד: מקרה הבוחן של לימודי דת של הרב יהודה נאורי.

העבודה תעסוק בניתוח של עבודת שדה שערכתי בשיעורי בית שעורך הרב יהודה נאורי בצרפתית בביתה של הגב' סימון נאורי בירושלים. העבודה תכלול את ניתוח ניתוח התכנים והרטוריקה של הרב, ודבריהן של המשתתפות בסיפור, במטרה לזהות את הזהות האישית והקבוצתית של המשתתפות, סדרי עדיפויות חברתיים ובחינת הדת כמאפיין מלכד

תאריך עדכון אחרון : 23/01/2017