צליל רסולי

צליל רסולי
תואר: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

העבודה תעסוק בניתוח של עבודת שדה שערכתי בשיעורי בית שעורך הרב יהודה נאורי בצרפתית בביתה של הגב' סימון נאורי בירושלים. העבודה תכלול את ניתוח ניתוח התכנים והרטוריקה של הרב, ודבריהן של המשתתפות בסיפור, במטרה לזהות את הזהות האישית והקבוצתית של המשתתפות, סדרי עדיפויות חברתיים ובחינת הדת כמאפיין מלכד