סגל אקדמי

מרצי המחלקה מתמחים בתחומים מגוונים כספרות ימה"ב והרנסנס, ספרות מודרנית, ספרות השואה, קולנוע צרפתי, הגות צרפתית, ספרות עולם בצרפתית, בלשנות פרגמטית, חקר השיח וארגומנטציה, חקר השיח העיתונאי והמדיה החדשים.

מרצי המחלקה נהנים ממוניטין בינלאומי, חברים בקבוצות מחקר, משתתפים בעריכת כתבי-עת ומרבים להרצות ולפרסם בכתבי-עת יוקרתיים בחו"ל.

ראש המחלקה

סגל אקדמי

מרצים וחוקרים אורחים